Up to Balance - Psycho-sociale coaching en Bedrijfsvitaliteit  - Life coach / trainer           Simplify your life
          
 
"Mijn medewerkers die ik in contact heb gebracht met jou hebben jouw begeleiding en de gesprekken als bijzonder professioneel en waardevol ervaren. Zij voelden zich veilig bij jou en gaven aan  waardevolle en bruikbare  adviezen te hebben gekregen. Allen waren “verbaasd” hoe snel jij tot de kern van de zaak kwam en de diepgang in de gesprekken. Jij bent sterk in het geven van een goede en snelle terugkoppeling met bijbehorende adviezen en jouw bereikbaarheid is uitstekend".
 
Adri van Ruijven
Teamleider paramedische afdelingen Beatrixziekenhuis en Het Gasthuis in Gorinchem

"Als opdrachtgever heb ik Kasia gevraagd om enkele collega’s te ondersteunen met hun respectievelijke vraagstukken. Ze heeft in deze trajecten mooie resultaten behaald, variërend van het blootleggen en doorbreken van gedragspatronen, tot het aanwakkeren van het vuurtje bij mensen. Navraag bij deze collega’s leerde me dat Kasia het vermogen heeft om een veilige, vertrouwde omgeving te creëren waarin men openlijk en bewust keuzes kan maken over welk onderwerp er besproken wordt. Daarnaast heeft ze met haar scherpe blik, humor en ontwapenende lach een mooie set aan kwaliteiten die ik iedereen gun om van te proeven. Ik kan Kasia van harte aanbevelen." 

Martin Hendriks
Manager CZ Bedrijf & Gezondheid Tilburg
 
"Mijn medewerkers van de thuiszorg, die voornamelijk huishoudelijk  werk verrichten bij cliënten thuis, hebben de workshop, ziek zijn of niet kunnen werken bijgewoond. Jouw enthousiaste uitleg  en bruikbare tips voor gezonde voeding voor lichaam en geest, waren voor velen een eyeopener".
 
Rita de Leeuw
Teamleider Huishoudelijke Verzorging Rivas Leerdam

"Ik heb me altijd afgevraagd hoe een coach problemen kanoplossen voor je, en hoe dat dan gaat. De eerste sessie was een zware…daar werdde onderste steen boven gehaald waardoor Kasia wist waar het probleem zat en ikdus ook. 
Op de vraag: "hoe kan een coach mijn problemen oplossen" kanik nu zeggen…de coach lost het probleem niet op, maar een goede coach zorgtervoor dat je zelf tot een oplossing komt!!
Kasia is iemand die erg open en spontaan is, makkelijktoegankelijk. Dit vind ik erg belangrijk voor een coach aangezien je jezelfcompleet open moet stellen om tot de kern te kunnen komen.  Daarnaast is ze erg betrouwbaar en accuraat! "

Esther Sas
Casemanager